Felanmälda tvättmaskiner åtgärdade

 På grund av felaktig hantering slutade båda tvättmaskinerna att fungera. Felen har nu åtgärdats men till stora och onödiga kostnader för samfälligheten.
 
I den stora maskinen hade någon tvättat en matta där en av gummilisterna hade lossnat och täppt igen ventilen för tömning av vattnet. I den lilla maskinen hade någon tvättat en bygel-BH utan att använda tvättpåse vilket resulterat i att bygeln ”krypit ut” och fastnat i maskinen vilket i sin tur gjorde att temperaturen inte gick att ställa in.
 
!!  Vi vill därför återigen påminna om att tvättmaskinerna endast ska användas för tvätt av textilier och att det inte är tillåtet att tvätta mattor, filtar och arbetskläder/skor i maskinerna samt att vid tvätt av bygel-BH ska tvättpåse användas.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter