Fakta om Kista / Ärvinge

Den gård som Kista har fått sitt namn efter hette tidigare Norgården och tillhörde byn Ärvinge. Gården började kallas Kista i början av 1700-talet på grund av gemensamma ägoförhållanden med Kista i Sollentuna socken. På 1950-talet låg det en gård med jordbruk här och den fastigheten finns kvar i den östra delen. Ortnamnet Kista är sammansatt av de fornsvenska orden kvi = "kreatursfålla" och sta(d), som betyder plats eller ställe.
 

Det moderna Kista växte fram i mitten av 1970.
Kista centrum invigdes 1977, och 1980 stod bostadsområdet i västra Kista färdigt. Arbetsplatsområdena i östra Kista började uppföras i mitten av 1970-talet. Samtliga gator i Kista bär namn efter platser i Danmark och på Färöarna, Island och Grönland .
 

Kista ett Svenskt Silikon valley
Internationellt jämförs Kista Science City med Silicon Valley, Bangalore, Sophia Antipolis och Multimedia Supercorridor i Malaysia. Branschinriktningen i Kista Science City är inom ICT (IKT), vilket står för informations- och kommunikationsteknologi. Särskilt framstående är Kista Science City inom mobil och trådlös kommunikation, multimedia och bredbandssystem. Detta kompletteras idag med en stark utveckling av fler IT-intensiva affärs- och teknikområden inom medicinteknik (medtech) och miljöteknik (cleantech)samt nanoteknologi. 
 

Idag finns i Kista Science City ca 1 400 företag med 31 000 anställda. Här finns även 1 100 forskare och 5 000 studenter med ICT som gemensam nämnare. Denna starka koncentration av verkande inom ICT skapar en unik omgivning med enorma möjligheter - en levande vetenskapsstad. 
 

Kista är mångkulturellt

Många invånare har rötter i Afrika och Mellersta Östern. Sverige har under många perioder haft invandrae som berikat oss och gett oss mångfald. Tyskar under Hansatiden (medeltid) skapade städer. Valoner från Belgien lärde oss bergsahantering på 1600-talet och i modern tid har många av våra "svenska " industrier typ Volvo, och Scania byggts upp med invandrare från Finland, Fd. Jugoslavien m.fl. europeiska länder.
 

Antal invånare i Kista 13 000. Andelen med invandrarbakgrund är 59 %. Akalla 8 000 inv.bakgrund 65 %. Husby 11 000 inv.bakgrund 83 %. 
 

Ärvinge är ett företags- och bostadsområde

Ärvinge byggdes i början av 1990-talet och är en blandad bebyggelse av kontor och bostäder. Bostäderna är av typen låga "smalhus" med genomgående lägenheter med modell från de områden som byggdes i Stockholms västra och södra förorter under 1940- och 1950-talen.

Majoriteten av bostäderna är hyresrätter. Det finns även ett antal bostadsrätter i området.
Området planerades i tätt samarbete med polisen och har utmärkt sig för den osedvanligt låga vardagsbrottsligheten. Skolan i området heter Ärvingeskolan och är en högstadieskola. En del av skolan är en grundsärskola, dvs med inriktning på elever med funktionsnedsättning.
 

Kontorsbebyggelsen är placerad närmast genomfartsleden Hanstavägen och utgör ett bullerskydd för bostäderna.