Att tänka på inför en renovering

Arbete i badrum/byte av kranar
När ni ska göra ingrepp i badrummet eller byta kranar så måste ni först stänga av huvudledningarna för varm- och kallvatten. Dessa sitter tillsammans med mätarna i ett utrymme i hallen.
 
Vid ombyggnationer i husets värmesystem som till exempel ändring av antal element, installation av handdukstork och golvvärme, måste anmälan göras till styrelsen eftersom det påverkar energibalanseringen i vårt gemensamma system och vi måste justera nivån i expansionskärlen.
 
Kranarna för in- och utgående värmevatten ska enbart stängas med handkraft. Åtdragning med rörtång kan lätt skada kranarna och det är komplicerat och dyrt att byta skadade kranar. Passa då också på att byta ut termostaterna som normalt har en livslängd på femton år. Dåligt fungerande termostater påverkar uppvärmningskostnader och komfort påtagligt. Gör också klart för rörmokaren att husens värmedistribution sker med enrörssystem.
 
Byte av kranar:
Man får ofta erbjudande om att köpa nya ettgreppsblandare till bra pris. Vad ni ska tänka på är att dessa kranar ska ha s.k. mjuk avstängning. Det innebär att vattnet automatiskt bromsas in och inte stannar abrupt när man stänger kranen.


Till-/nybyggnad av altan, staket, uteplatser och uterum
Som fastighetsägare måste du alltid kontakta styrelsen innan du ska bygga altan, uteplats eller uterum på din egen tomt eftersom till-/nybyggnationen
kan komma att anläggas på samfällighetens kulvertsystem för värme och vatten. Det betyder att ritningar över kulvertar, brunnar etc. alltid behöver kontrolleras innan bygge!
 
Ibland måste kulvert grävas upp för reparation av ledningar.
I det fall till-/nybyggnationen utförs på mark ovanpå kulvert behöver fastighetsägaren vara medveten om att det medför en risk. Om samfälligheten
tvingas utföra grävarbeten för att t.ex. frilägga kulvert eller brunnar på grund av läckande ledningar och altanen måste brytas upp (stenmur monteras
ner etc.), är det alltid den enskilde fastighetsägaren som får stå för kostnaden för återställning av det som man byggt ovanpå.
 
Ovanstående gäller oavsett om ny-/tillbyggnaden godkänts eller inte. Alla godkännanden från samfällighetens sida vad gäller byggnation över kulvert
sker med denna reservation. På grund av ovanstående tillåter styrelsen som regel ingen fast byggnation ovanpå samfällighetens infrastruktur, d.v.s. stammar, ledningar och rör, brunnar och annat.