Gruppavtal Com Hem* - Bredband och telefoni

Styrelsen i Silkeborgs samfällighetsförening har tidigare informerat om att gruppavtal har ingåtts med Com Hem*  med startdatum
1 april 2021 i enlighet med stämmobeslut som togs den 27 oktober 2020. Avtalet gäller under tre år.

Avtalet innebär att varje hushåll får tillgång till BREDBAND 250 och TELEFONI BAS som ingår i samfällighetsavgiften till ett pris om 136 kr.
Se information från Com Hem* om gruppavtalet. Avtalet berör inte TV-tjänster.
 
Varje enskild medlem måste själv kontakta Com Hem* för att få tillgång till avtalet eftersom avtalen mellan varje medlem och Com Hem
ser olika ut och det är inget som styrelsen har insyn i.

Hur går du tillväga?
För att kunna ta del av tjänsterna behöver du ringa Com Hems* Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20.
Uppge ditt postnummer och adress och att du som medlem ska ta del av gruppavtalet och rabatten på 350 kr.
Frågor om avtal och andra tjänster får du ta med Kundservice.

Du kan redan nu kontakta Com Hem* och teckna gruppavtalet, men den kommer inte börja gälla förrän 1 april 2021.

OBS!
Samfälligheten hanterar inte bredbandstjänster åt sina medlemmar, ansvaret ligger på var och en att ta del av erbjudandet genom att
ringa Kundservice. Alla befintliga Com Hem* kunder får rabatten oavsett om ni ringer till Kundservice eller inte, men kontaktar ni inte
Com Hem* så får ni inte ta del av den avtalade hastigheten på bredbandstjänsten.
 
Har du annan operatör idag än Com Hem* kan det vara lönsamt att byta till Com Hem*.

* Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter numera Tele2 (https://www.tele2.se/)