Ordningsregler för samlingslokalerna

Det finns två samlingslokaler till medlemmarnas förfogande. Respektive samlingslokal är lämplig för max 20 personer.
Den ena finns på Silkeborgsgatan 42, vid gård 4 och den andra finns på Själlandsgatan 43, mellan gård 2 och 3. 
Du kan antingen boka samlingslokalen via internet på hemsidan eller så kan du göra det på bokningstavlorna utanför respektive samlingslokal. 

Länk till webbokningen.

Läs mer här vad som gäller vid bokning.

                                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


Regler vid lån av samlingslokalerna
Beslutade av Årsstämman 2017-10-18
 
Det är endast samfällighetens medlemmar och person i medlems hushåll som får hyra lokalen. Hyresgästen ska vara myndig. 
Medlem som inte följer ordningsreglerna kan förlora rätten till att disponera lokalerna under minst 6 månader.
 
Förbud att hyra lokalen föreligger för följande ändamål

 • Ungdomsfest där inte någon eller några av medlemmens hushåll är närvarande.
 • Verksamhet som kan antas skapa väsentlig olägenhet för de som bor invid lokalen, skada lokalen eller området omkring.

 Hyrestid

 • Bokning kan göras för maximalt tre pass efter varandra. Varje pass omfattar sex (6) timmar, f.n. kl 06-12, 12-18 och 18-24.
 • Lokalen ska vara utrymd senast kl 24.00. Det betyder att aktiviteterna i lokalen ska vara avslutade i god tid före detta klockslag.
 • I samband med utrymmandet av lokalen får inte fortsatt aktivitet pågå utanför lokalen av hänsyn till de närboende.

 Ansvar

 • Den medlem som bokar hobbylokalen har totalt ansvar för sitt och sina gästers uppförande och ev. uppkomna skador på hobbylokalen. Skador eller fel anmäls till styrelsen.
 • Föräldrar är ansvariga för sina barns utnyttjande av lokalen.
 • Det är den medlem som hyr lokalen som står för kostnader för uppkomna skador. 

Ordningsregler

 • Övernattning är inte tillåtet.
 • Allt bollspel förutom bordtennis är förbjudet.
 • Hyresgästen ska visa hänsyn tas till närboende grannar.
 • Störande (högt ljud/musik etc.) får inte förekomma efter klockan 23.00. Boende som känner sig störda tar omgående kontakt med festarrangören samt meddelar detta skriftligen till styrelsen som kontaktar de som hyrt lokalen.
 • Området utanför lokalen får inte skräpas ned (flaskor, burkar, fimpar etc.)
 • Det råder absolut rökförbud inne i lokalen. Om rökning sker utomhus svarar den som hyrt lokalen för att lämpliga kärl för fimpar finns tillgängliga och att dessa tas om hand vid städning.
 • Ytterskor ska tas av i hallen.
 • När du lämnar lokalen ska alla lampor vara släckta och dörrarna vara stängda.

 Rengöring och städning

 • Medlem som hyr lokalen ska lämna den i städat och rengjort skick.
 • Golven ska sopas och fukttorkas. Dammsugare finns att tillgå.
 • Handfat och toalett ska vara rengjorda
 • Spis och kyl ska vara rengjorda och strömmen ska vara avslagen.
 • Området utanför lokalen ska vara rent från fimpar och skräp
 • Återställ möbler som hör till lokalen enligt inventarielistan som finns till höger innanför dörren.
 • Sopor ska tas med och kastas.

 Städmaterial finns i skåpet i hallen.
 
 -----------
!! Glöm inte heller att kontrollera att samtliga fönster är stängda när du lämnar lokalen. 

Skulle olyckan vara framme och något skadas i lokalerna
Anmäl det direkt till felanmalan@silkeborg.se. 
 
Övriga synpunkter eller andra fel på lokalerna anmäls till felanmalan@silkeborg.se