Sopsug

Samfälligheten är försedd med minst två sopsugar per gård. Där slänger man vanligt hushållsavfall som sedan bearbetas och omvandlas till fjärrvärme.
 
Sopnedkasten töms tre gånger per dygn, kl 08.00, kl 12.30 och kl 19.30. Tiderna är ungefärliga. Systemet kontrollerar om det finns en viss mängd sopor innan systemet töms.
 
Vid stopp i sopsugen
Det är absolut förbjudet att ställa sopor bredvid sopsugen om den är ur funktion. Ta med dig soporna hem eller prova någon av de andra sopnedkasten. Det är sällan stopp i samfällighetens samtliga sopnedkast samtidigt.
 
För att undvika stopp i sopsugen är det viktigt att man inte slänger skrymmande sopor som t.ex. pizzakartonger i nedkastet. Om stoppet orsakas av boende inom samfälligheten debiteras föreningen för rensningen. Om stoppet kan härledas någon av de boende kommer denne i sin tur debiteras denna kostnad.
 
Felanmälan vid stopp görs till sopsugsansvarig, kontaktuppgifter finns anslaget vid varje sopnedkast. Du kan också mejla till felanmalan@silkeborg.se.
 
Övrigt avfall
Övrigt avfall som hårdplast, glas och metall får man sortera och ta med till en återvinningsstation. Det finns två stycken på gångavstånd, en på Jyllandsgatan och en på Vejlegatan (vid Kista C). Den sistnämnde har utrustats med ett ”Miljöhus” där du kan lämna ditt miljöfarliga avfall. Grövre avfall såsom möbler, trädgårdsavfall, hushållsmaskiner och liknande tar man till en återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation för boende i Stockholms kommun är Bromma återvinningscentral (Linta Gårdsväg 16, Bromma).

Bild på karta till återvinningsstationerna