Techems Boendeportal

I Boendeportalen har du möjlighet att följa din förbrukning online. Du kan se en översikt över din
förbrukning under det aktuella kalenderåret. Du kan följa dina aktuella förbrukningsvärden uppdaterade med två dagars intervall och förbrukningsutvecklingen över den tidsperiod du själv väljer kan ses i ett
stapeldiagram.

Värdena lagras så att i framtiden kan förbrukningsutvecklingen visas i upp till fyra år. I bruksanvisningen 
beskrivs i korta drag alla funktioner, men observera att alla funktioner inte är
tillgängliga för oss i samfälligheten, t.ex. avräkningsunderlag och arkiv.

Portalen kommer efter årsskiftet att uppdateras med fler funktioner och MWh ska ändras till KWh i
redovisningen.

Så här får du tillgång till boendeportalen

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret på sidan "Anmälan".
Efter det att du skickat in din anmälan är det styrelsen som ger dig tillgång portalen genom att förse
dig med ett aktiveringsbrev och en aktiveringskod som du använder när du skapar ditt användarkonto. 


För att registrera dig på portalen går du in på Techems Boendeportal  https://tenantportal.techem.se  Skriv in den unika aktiveringskod som finns i aktiveringsbrevets rosa fält och klicka på ”Logga in”.
Skapa sedan ett lösenord och bekräfta din e-postadress.

Du kommer därefter att få ett mail där du uppmanas att bekräfta registreringen. Det är viktigt att du
besvarar det mailet för att registreringen ska slutföras och det måste ske inom en timme. Om du
inte får något mail, kontrollera att det inte finns bland din skräppost.

Instruktioner på hur du använder boendeportalen finns beskrivet i Techem Boendeportals bruksanvisning.

Felanmälan/kontakt

Har du frågor kring eller problem med portalen, t.ex. inloggning
Kundservice@techem.se
Tel. 010 202 28 00
Kundservice för boende är öppen vardagar kl 09-13.00

Har du frågor kring förbrukning och/eller avräkning
Kontakta Styrelsen@silkeborg.se