Passerbrickor och fjärrsändare

För att få access till samfällighetens gemensamma ytor behöver man en passerbricka. Passerbrickan behövs bl.a. för inpassering i stora garaget samt i samlings- och tvättlokalerna.
 
Varje fastighet har tillgång till två passerbrickor. Vid ägarbyte ska den gamla ägaren lämna över brickorna till den nya ägaren då de är registrerade på fastigheten. Kontakta styrelsen om så inte har skett. Nya passerbrickor lämnas endast ut mot en kostnad. Om den förre ägaren inte lämnat över passerbrickorna, måste den nya ägaren betala för brickorna.
 
Fjärrsändare till det stora garaget är ett extra tillbehör och kan fås mot en extra kostnad, max en per fastighet. Kostnaden för fjärrsändaren är 1000 kronor.
Vid förlust kan nya brickor och fjärrsändare fås mot en kostnad.

Det är viktigt att meddela förlusten till styrelsen@silkeborg.se omedelbart så att brickan kan spärras så att obehöriga inte kommer in i våra gemensamma utrymmen.
 
För att ersätta en förlorad bricka eller fjärrsändare är kostnaden
- 250 kronor för en passerbricka
- 700 kronor för en fjärrsändare