Elbilsladdning och laddboxar

Här kommer styrelsen att löpande informera om arbetet med installlation av laddboxar i samfällighetens garage.


2023-11-12
Enligt styrelsens propositionen, som bifölls på senast årsstämman, rörande installation av
laddboxar för elbilar för samtliga garageplatser har styrelsen skissat på tänkbara installationer
av laddboxar i våra garage. Offertförfrågan har skickats ut och några offerter har kommit in.
Vi väntar på ytterligare offerter.  
 
Då protokollet från stämman nu är justerat och publicerat på hemsidan och i entréerna till samlingslokalerna kommer vi som en del i det fortsatta arbetet den närmaste veckan att dela
ut fullmakter i era brevlådor.   
 
Dessa fullmakter är nödvändiga för att styrelsen skall ha möjligheten att föra samfällighetens
talan i förhandlingar med Lantmäteriet angående ändring av gällande anläggningsbeslut för
våra garage. Samfällighetens ombud blir Christer Berg Silkeborgsgatan 43. Ifyllda fullmakter
kan vänligen lämnas i styrelsens brevlåda vid Silkeborgsgatan 42.  

 
OBS. Dessa fullmakter är i sig inte något beslut om att införa laddboxar i våra garage.   
Det beslutet skall tas vid en kommande extra inkallad stämma. Se mer info i propositionen i kallelsen till stämman.  
 
Frågor tas gärna emot på mail-adressen:  laddbox@silkeborg.se  
Vi besvarar så snart vi kan.  
 
/Styrelsen