Bokningssystem för samlings- och tvättlokalerna

OBS!
När du bokar samlingslokalen och/eller tvättstugan så accepterar du att dina uppgifter registreras samt att du förbinder dig att följa de förhållningsregler som finns. 


Tvättstugan
Bokning kan endast göras för ett pass i taget. Varje pass omfattar 4 timmar, kl 06.00-10.00, 10.00-14.00, 14.00-18.00 och 18.00-22.00. Ett tvättpass kostar 70 kr och debiteras retroaktivt kvartalsvis. 
 
Samlingslokalerna
Bokning kan göras för maximalt fyra pass efter varandra. Varje pass omfattar 6 timmar, f.n. 06.00-12.00, 12.00-18.00, 18.00-24.00. F.n. är nyttjandet av samlingslokalen fri.

Behandling av uppgifter rörande din bokning
När du bokar samlingslokalen eller tvättstugan så registrerar samfälligheten uppgifter om vilken medlem som gjort bokningen i syfte att kunna debitera rätt avgift.
 
Informationen används också vid ev. uppkomna problem såsom utebliven städning eller skador på
lokal eller utrustning för att kunna kontrollera vem som utnyttjat tvättstugan eller samlingslokalerna senast. På så sätt kan vi alla se till att alla tar ansvar vid nyttjande av de gemensamma utrymmena.
 

Instruktioner för att boka tider, klicka på filen nedan

Guide för bokning på skärmen i tvättstugan, klicka på filen nedan!

Bruksanvisningar för utrustningen i tvättstugan (tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp) finns på sidan Dokument (Hobby Tvätt) under fliken Boende.

Boka ditt pass

Det finns två sätt att boka ett pass, antingen via internet eller på bokningstavlan utanför tvättstugan.
 
Webbokningen nås på följande länk!