Extra utlottning av lediga garageplatser i stora garaget

Är du intresserad av att hyra en (1) extra garageplats i stora garaget?
Det finns nu tre lediga garaplatser för utlottning. Hyresperioden är från den 1 oktober till den 31 mars 2020. Nästa ordinarie utlottning kommer att äga rum under mars månad 2020.
 
Fyll då i och underteckna intresseanmälan och lämna eller maila den till styrelsen. Mer information finns att läsa i intresseanmälan och på hemsidan under Boende/Parkering.
 
Klicka på länken för att ladda ner intresseanmälan.
 
Intresseanmälan ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 21 september, kl 17.00
 
Vänliga hälsningar
Styrelsen Silkeborgs samfällighetsförening

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter