Information om arbetet med laddboxar

Då styrelsens proposition om elbilsladdning bifölls på årsstämman 2023 och protokolet nu är justerat
har styrelsens påbörjat arbetet rörande installation av laddboxar för elbilar för samtliga garageplatser.

Närmast gäller att fullmakter kommer att delas ut i alla medlemmars brevlådor under nästa vecka
(v. 46). Fullmakterna är nödvändiga för att styrelsen skall ha möjligheten att föra samfällighetens
talan i förhandlingar med Lantmäteriet angående ändring av gällande anläggningsbeslut för våra
garage. Samfällighetens ombud blir Christer Berg Silkeborgsgatan 43.

På sidan Laddboxar under Boende kommer information löpande att läggas upp. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter