Maximalt 8 deltagare vid sammankomster i samlingslokalerna

Den tillfälliga Covid-19 lagen trädde i kraft den 10 januari 2021, och i samband med den tillsatte regeringen även en ny begränsningsförordning för att förhindra smitta. Begränsningsförordningen
som nu gäller innebär bland annat att vid användning eller uthyrning av lokal för privat sammankomst 
får max åtta personer delta.

Eftersom samfälligheten erbjuder användning av gemensamhetslokaler är vi ansvariga för att inte för många personer samlas i lokalerna. Begränsningen om antal deltagare gäller vid exempelvis fester
och andra sammankomster då socialt umgänge är huvudsyftet med sammankomsten.
 
När du bokar samlingslokalen och slutför bokningen så bekräftar du att du tagit del av och tar ansvar för att reglerna följs.
  
Förordningen gäller till och med 30 september 2021.
Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att förordningen efterföljs.

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter