Utlottning av extra garageplatser

Till årets utlottning av extra garageplatser inkom 10 intresseanmälningar varför utlottning behövde göras. Det skedde vid styrelsemöte den 6 juni. De berörda har informerats om resultatet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter