Sandsopning vecka 15

Sandsopning av samfällighetens ytor kommer att ske i vecka 15, med start onsdagen den 10 april, om inte oförutsett händer. BEAB börjar med att blåsa och borsta in all sand för att därefter med maskin plocka upp allt.
 
Vi kan alla hjälpa till genom att borsta ut sand från våra privata ytor ut mot gångvägar och gatan så att maskinen kommer åt att plocka upp all sand.

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter