Gruppavtal tecknat med Com Hem

Styrelsen har nu tecknat avtal om gruppavtal rörande bredband och telefoni med Com Hem enligt beslut på stämman 2020-10-27.  Avtalet träder i kraft 1 April 2021 och gäller samtliga fastigheter/medlemmar i samfälligheten.

Här finns mer information om gruppavtalet som slutits med Com Hem. 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter