Byte av garageportar till stora garaget.

Undre garaget
På tisdag den 14 juni kommer den nya garageporten att monteras.
Montagearbetet kommer att påbörjas kl. 07:00
Garaget kommer därför att vara avstängt för biltrafik in och ut ur garaget under dagen. Byggställningar kommer att omöjliggöra passage.
Om du behöver bilen under dagen måste den därför vara utkörd ur garaget före kl. 07:00. Bilen kan åter ställas in under tisdag kväll.

Övre garaget
På onsdag den 15 juni kommer den nya garageporten att monteras.
Montagearbetet kommer att påbörjas kl. 07:00
Garaget kommer därför att vara avstängt för biltrafik in och ut ur garaget under dagen. Byggställningar kommer att omöjliggöra passage.
Om du behöver bilen under dagen måste den därför vara utkörd ur garaget före kl. 07:00. Bilen kan åter ställas in under onsdag kväll.
 
Uppställning av fordon får därför under dagarna göras på gästparkeringen och gräsplanen i anslutning till gästparkeringen.
 
Nya rutiner
Ankomst gående till garaget.
När Du kommer gående till garaget för att hämta bilen aktivera garageöppning med passerbricka eller fjärrkontroll.
Gångdörren kommer då att öppnas. Takskjutporten förblir stängd.
Gå in, hämta bilen och kör fram mot utfarten. En öppnaslinga i golvet känner av bilen och öppnar takskjutporten.
Kör ut och porten stängs automatiskt efter dig.
 
Ankomst med bil till garaget.
När Du anländer med bil till garaget aktivera garageöppning med passerbricka eller fjärrkontroll.
En närvaroslinga i marken känner av bilen och öppnar takskjutporten.
Kör in och takskjutporten stängs efter dig.
När Du därefter lämnar garaget gående går Du ut via gångdörren.
 
Fjärrkontroll
Garaget kan normalt öppnas med den passerbricka som varje hus förfogar över.  För de som önskar radiostyrd fjärröppning av garaget kan en fjärrkontroll per hus köpas som tillbehör.
.
 
 
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter