Slutreglering 2018-2019 och debiteringsunderlag 2019-2020

Nu har den av stämman beslutade slutregleringen för det föregående verksamhetsåret (2018-2019) samt debiteringsunderlaget för det kommande verksamhetsåret (2019-2020) delats ut till samtliga medlemmar. I och med detta har också Fastum fått det underlag som behövs för att kunna skicka ut faktura på samfällighetsavgiften för andra kvartalet (okt-dec 2019). 

OBS!
Den individuella förbrukningen för 2018-2019 baserade sig på 10 månaders förbrukning istället för 12 månader. Det innebär att den individuella förbrukningen för 2019-2020 är för låg men det kommer att justeras vid nästa års slutavräkning som kommer baseras på den verkliga förbrukningen 2019-2020.
I genomsnitt är det en skillnad på ca 400 kronor per fastighet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter