Stopp i alla sopsugar

Det är för närvarande stopp i alla sopsugar.
Stoppet är felanmält till Kista Sopsugs samfällighetsförening och vi har ännu inte fått någon
återkoppling på hur länge stoppet beräknas vara eller vad det beror på. 

Observera att det är absolut förbjudet att ställa sina sopor nedanför sopsugarna.
Ta med dig soppåsen hem eller förvara den i förrådet till dess att sopsugarna fungerar igen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter