Individuellt debiteringsunderlag samt slutreglering utdelad

Det individuella debiteringsunderlaget inklusive den preliminära slutreglering har nu delats ut till samtliga medlemmar tillsammans med fullmaktsblanketten. 

Förslag till debiteringslängd 2018/19 kommer att hållas tillgänglig under årsstämmans möte enligt de direktiv som GDPR medfört. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras på årsstämman.

Har ni frågor rörande årsmöteshandlingarna så önskar vi att ni kontaktar styrelsen så snart som möjligt.  

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter