IP Only

Företaget IP Only har senaste veckorna delat ut informationsblad och ringt på hos er i hopp om att
sälja fiber hem till er. Styrelsen tar avstånd från IP Only och råder er att inte skriva under något avtal. 

Som tidigare informerat har samfälligheten tecknat bredband via Com Hem till samtliga medlemmar
som ingår i samfällighetsavgiften.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter