GARAGESOPNING

Torsdagen den 15 juni från
kl. 07:00 till 15:00 kommer maskinsopning att göras i stora garaget.
 
Garaget måste därför under den tiden vara tömt på bilar samt lösa föremål på golvet. Kvarvarande lösa föremål på golvet kommer att slängas. För eventuella skador på bilar som inte flyttats ut tar samfälligheten inget ansvar.
 

Uppställning av fordon bör i första hand ske på gästparkeringarna och betalas då enligt anvisningarna. Parkering får även ske på gräsplanen i anslutning till stora gästparkeringen.

 
Styrelsen Silkeborgs samfällighetsförening
styrelsen@silkeborg.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter