Energigruppen informerar

Enligt information i Silkeborgsbladet kommer arbetet med att modernisera undercentralen vid Silkeborgsgatan 43 att påbörjas.
 

Arbetet startar måndagen den 4:e Juni och beräknas vara klart till midsommar.


Första steget är att riva ut det mesta av den gamla utrustningen vilket innebär att de inte kommer finnas varmvatten för uppvärmning av husen fram till midsommar. När det gäller tappvarmvatten kommer uppvärmningskapaciteten att minska med risk för lägre temperatur vid hög belastning under vissa tider på dygnet detta gälle endast första veckan.
 

Det kan bli rörigt utanför undercentralen innan allt transporterats bort och en del störande ljud kommer säkert också att förekomma under arbetets gång dagtid. Målet är att det ska vara så lite störningar som möjligt.

 

Undvik att parkera er bil på vändplan.
 

Området runt undercentralen kommer att vara ett arbetsområde så ber vi föräldrar att informera Era barn att undvika området.
 

Eventuell ytterligare information kommer att finnas på föreningens hemsida www.silkeborg.se

Vid frågor är ni välkomna att kontakta energigruppen på mailadress,
energigruppen@silkeborg.se

 

Med vänlig hälsning
Energigruppen

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter