Driftstopp i sopsugen - uppdaterad info

Under tiden för driftsoppet hänvisas alla boende till de blå sopkärl som är utplacerade inom området. Kärlen är endast avsedda för hushållssopor. Samtliga sopsugar har tejpats för och försetts med information om var soporna ska slängas.

Sopkärlen hittar du  

  • på gästparkeringen vid radgaragen vid gård 1 (Själlandsgatan 155)
  • mitt emot Förskolan Igelbäcken på Silkeborgsgatan (vid gård 3, Silkeborgsgatan 75)

DET ÄR FÖRBJUDET ATT LÄMNA SOPOR NEDANFÖR SOPNEDKASTEN!

Idagsläget finns det ingen prognos för när felet är avhjälpt, men vi återkommer så snart vi får mer information. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter