Påminnelse: vårens städdag äger rum 27 april, kl 9

Vårens städdag äger rum lördagen den 27 april. Samling sker på respektive gård kl. 09:00, och vi avslutar med gemensam fika eller grillning. En person från varje hushåll förväntas delta.
Läs mer här.

Don’t forget the autumn cleaning day on the 27th of April. We will meet out in the courtyards at
09:00, and finish off with fika or a barbecue. One person from each household is expected to
participate. Read more here

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter