Påminnelse - extra stämma om infrastruktur för laddning av el- och elhybridbilar - torsdag 4 april, kl 19.00

Plats. Kista kyrka, Kryptan
Registrering av deltagare och fullmakter sker från kl 18.30. Kaffe och fika serveras.
Legitimation för samtliga röstberättigade ska uppvisas vid registreringen. 

Fullmakt. Om endast en av ägarna till en fastighet närvarar vid årsstämman erfordras fullmakt från samtliga icke närvarande övriga ägare för att kunna delta i votering. Mer information finns i kallelsen.

Kallelse och dagordning har delats ut och finns även publicerad under Årstämma.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter