Viktig information om mars månads samfällighetsavgift

I och med att Högsta förvaltningsdomstolen den 20 februari 2024 slagit fast att samfällighetsföreningar inte ska vara föremål för mervärdes skatt, kommer inte längre moms att tas ut på samfällighetsavgiften. Läs mer här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter