Info från Kista sopsug om störningar - uppdaterad

Uppdaterad information 2023-12-03:
Kista Sopsug-Samfällighetsförening har meddelat att sopinkasten kommer att tömmas manuellt
och inte via det vanliga programmet en tid framöver.

Tidigare information:
Information från Kista Sopsugs samfällighetsförening: 
Kista Sopsug börjat arbetet med byte av soprör inne på Igelbäcksskolans fastighet.
Det kan därför en tid framåt förekomma störningar i soptömningen. 

Kista Sopsug återkommer med vidare information i frågan, men kan inte för tillfället säga hur länge störningarna kommer att förekomma.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter