Protokoll från årsstämman 2023

Nu finns prokokollet från Årsstämman 2023 avseende verksamhetsåret 2022-2023 att läsa här.
Protokollet anslås i entrén till Silkeborgsgatan 42 (samlingslokal) och Själlandsgatan 43 (tvättstugan).

Styrelsen har också haft ett konstituterande möte där de olika rollerna i styrelsen har fördelats,
läs mer här.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter