Uppdaterad version av gård 1:s snöskottningschema

En uppdaterad version av snöskottning- och sandningsschemat för gård 1 är nu publicerat under Boende/Snöröjning och finns anslaget vid sopsugarna. 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter