Påminnelse 2: Höstens städdag lördag den 28 oktober

Samling sker på respektive gård kl. 09:00, och vi avslutar med gemensam fika eller grillning. En person från varje hushåll förväntas delta. Läs mer här:

In English:
Don’t forget the autumn cleaning day on the 28th of October. We will meet out in the courtyards at 09:00, and finish off with fika or a barbecue. One person from each household is expected to participate. For more information, read here.

Väl mött!
Styelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter