Om samfällighetsavgiften

Styrelsen har fått frågor om beräkningen av samfällighetsavgiften och hur det individuella debiteringsunderlaget tas fram.

Samfällighetsavgiften baseras på en budget som fastställs vid årsstämman varje år och varierar därför från år till år. När verksamhetsåret avslutas beräknas den faktiska kostnaden för individuell förbrukning fram samt samfällighetens gemensamma kostnader. Dessa justeras sedan i januari mot de betalda avgifterna.

Den ökade gemensamma kostnaden (lika andel) verksamhetsåret 2023-2024 beror på flera faktorer; prisökningar på kall- och varmvatten, värme, höjda elpriser samt räntor påverkar samfällighetens ekonomi. Till det kommer också att samfälligheten är skyldig att lägga på moms på alla kostnader.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter