Höstens städdag äger rum lördagen den 28 oktober

Samling sker på respektive gård kl. 09:00, och vi avslutar med gemensam fika eller grillning.
En person från varje hushåll förväntas delta. Mer information kommer.

Don’t forget the autumn cleaning day on the 28th of October. We will meet out in the courtyards at
09:00, and finish off with fika or a barbecue. One person from each household is expected to
participate. More information coming.

Väl mött!
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter