Årsstämma 2023 äger rum torsdagen den 26 oktober

Plats. Kista kyrka, Kryptan
Registrering av deltagare och fullmakter sker från kl 18.30. Kaffe och fika serveras.

Legitimation för samtliga röstberättigade ska uppvisas vid registreringen. 
VIKTIGT! Eftersom vi anlitar Fastum för att hålla i registrering och avprickning i röstlängd är det extra viktigt att du kan visa legitimation vid registreringen.

Fullmakt. Om endast en av ägarna till en fastighet närvarar vid årsstämman erfordras fullmakt från samtliga icke närvarande övriga ägare för att kunna delta i votering. Mer information finns i kallelsen.

Kallelse och dagordning har delats ut och finns även publicerad på hemsidan

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter