Information om styrelsens arbete med frågan om elbilsladdning inom samfälligheten

Med anledning av den pågående mejlkonversationen som förs inom elbilsladdgruppen vill vi i styrelsen informera om hur vi ser på och arbetar med frågan. Läs mer här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter