Sopning av sand/grus äger rum den 28 april

Sopning av sand/grus på gårdarna är beställd till den 28 april, d.v.s. dagen före städdagen.
De kommer även att blåsa bort sanden runt förråden och sopsugen.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter