Påminnelse: vårens städdag äger rum 29 april

Vi städar tillsammans på våra gårdar i samfälligheten lördagen den 29 april och vi samlas
ute på respektive gård kl 9.00.  Välkomna!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter