Åtgärdat! Risk för problem med soptömningen i helgen

Uppdatering 2023-01-28: Kista Sopsug meddelar att felet nu är avhjälpt

Kista Sop har meddelat att på grund av ett elfel i terminalen kan det uppstå problem med soptömningen under helgen. De återkommer med mer information när problemet är löst.

Observera att det är absolut förbjudet att ställa sina sopor nedanför sopsugarna.
Ta med dig soppåsen hem eller förvara den i förrådet till dess att sopsugarna fungerar igen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter