Tillfällig e-postadress till styrelsen

Fram till dess att problemet med e-posttjänsten är löst kan nedanstående e-postadress användas
för att komma i kontakt med styrelsen. Vi hoppas att problemen med e-posttjänsten är lösta nästa
vecka.

  • silkeborg.styrelsen@gmail.com

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter