Kallelse till extrastämma torsdag den 1 december 2022

Extra årsstämma äger rum torsdagen den 1 december 2022 kl. 19.00 i Kryptan i Kista kyrka.

  • Registrering av deltagare och fullmakter sker från kl 18.30.
  • Legitimation för samtliga röstberättigade ska uppvisas vid registreringen. 
  • Om endast en av ägarna till en fastighet närvarar vid årsstämman krävs fullmakt från samtliga icke närvarande övriga ägare för att kunna delta i votering. Mer information finns i kallelsen.

     Kallelse och dagordning har delats ut och finns även publicerad på hemsidan. 

Efter årsstämman redovisas resultat av enkäten och hur arbetet med att införa elbilsladdning inom samfälligheten kommer att fortsätta.

Väl mött!
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter