Vice ordförande går in som ordförande

I samband med årsstämman 2022 avgick Serdar Kaya som ordförande. Eftersom inget förslag till ny ordförande fanns så avslutades stämman utan att beslut kunde tas. Är någon intresserad eller vill ha mer information om uppdraget så kontakta valberedningen (annmariapeter@hotmail.com).

Fram tills dess att nya ordförande kan väljas så går vice ordförande Per Sörlin som ordförande.Det betyder också att ingen ny styrelse finns på plats utan sittande styrelse blir kvar fram tills ny ordförande väljs. För detta kommer en extra stämma att sammankallas, vi återkommer med mer information.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter