Påminnelse 2: Höstens städdag äger rum lördagen den 29 oktober

Samling sker på respektive gård kl. 09:00, och vi avslutar med gemensam fika eller grillning. En person från varje hushåll förväntas delta. Läs mer här.

Don’t forget the autumn cleaning day on the 29th of October. We will meet out in the courtyards at 09:00, and finish off with fika or a barbecue. One person from each household is expected to participate. For more information, read here.

Väl mött!
Styelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter