Sopsugarna 

Gårdagens problem med sopsugen är löst och Envac har tömt sopnedkasten.
Som vi informerade tidigare så kan det även fortsättningsvis uppstå tillfälliga problem med soptömningen p.g.a. driftproblem. Det är därför viktigt att fortsätta att felanmäla när stopp uppstår.
 
Observera att det är absolut förbjudet att ställa sina sopor nedanför sopsugarna.
Ta med dig soppåsen hem eller förvara den i förrådet till dess att sopsugarna fungerar igen.

 
Sopor som lämnas nedanför sopsugen drar till sig bl.a. råttor och möss som kan orsaka smittspridning. De orsakar också gnagskador på elektriska ledningar och isolering från rör. I värsta fall kan de också vålla bränder genom några gnag på elledningar. God förekomst av sopor och annan mat
gör att de kan föröka sig i stort antal. 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter