Påminnelse - 31 juli är sista dag för att lämna in motion till årsstämman 2022

Om du vill att samfälligheten skall förändra något, kan du påverka det genom att skriva en motion till samfällighetens stämma. Ta endast upp ett ärende per motion. Lämna in flera motioner om det är flera ärenden som du vill ska behandlas på stämman.Tips på hur du gör när du skriver en motion kan du läsa under Årsstämma/Lämna motion.

!! Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 juli !!

Lämna motionen i samfällighetens brevlåda på Silkeborgsgatan 42 eller skicka den med e-post till styrelsen@silkeborg.se.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter