31 juli är sista dag för att lämna in motion till årsstämman

Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något.
Om du vill att samfälligheten skall förändra något kan du påverka det genom att skriva en motion till samfällighetens stämma. Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan skriva ned vad du tycker att samfälligheten ska göra under det kommande verksamhetsåret på ett papper. Skriv alltid kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Tips på hur du gör när
du skriver en motion kan du läsa under Årsstämma/Lämna motion.

Ta endast upp ett ärende per motion. Lämna in flera motioner om det är flera ärenden som du vill ska behandlas på stämman.

!! Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 juli !!
Lämna motionen i samfällighetens brevlåda på Silkeborgsgatan 42 eller skicka den med e-post till styrelsen@silkeborg.se.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter