Påminnelse 1: Uthyrning av extra garageplats - 30 maj

Är du intresserad av att hyra en (1) extra garageplats i stora garaget?
Silkeborgs samfällighetsförening har sju parkeringsplatser i stora garaget för uthyrning, sex på det övre planet och en på det undre planet. Hyresperioden är från 1 juli 2022 till den 30 juni 2023. Kostnad 500 kr/månad som betalas i samband med samfällighetsavgiften.

Anmälan senast den 30 maj 2022. Läs mer här.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter