Påkörd port vid stora garaget

Stora garagets övre infartsport har blivit påkörd när porten varit i delvis öppnat läge. 
Det nedersta portbladet har blivit intryckt och skador har dessutom uppstått på infästningar av styrrullar, säkerhetsbrytarens gummilamell och varningsbelysning. 

Porten är provisoriskt reparerad och och slutlig reparation kommer att ske inom några veckor.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter