Vårens städdag äger rum den 23 april 2022

Information om städdagen lördagen den 23 april 2022
Vi städar tillsammans på våra gårdar i samfälligheten lördagen den 23 april.
Samling sker ute på gården klockan 9.00 på respektive gård.

Vi börjar med information och uppdelning av arbetsuppgifterna. När alla uppgifter är utförda så samlas vi vid grillen. En vuxen person från varje hus förväntas delta men alla som vill delta är välkomna. Det finns korv, kaffe och kakor till alla som är med. Kan ni inte delta på städdagen så tar ni kontakt med trivselgruppen på er gård som ger en uppgift att utföra innan städdagen.

Mer information kommer att publiceras under fliken På gång samt anslås vid sopsugarna på respektive gård.

Vi ses på städdagen!
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter