Laddstolpar i samfälligheten

Sverige Parkering kommer att förse stora gästparkeringen med två laddstolpar och gästparkeringen vid gård ett med en laddstolpe. Arbeten med detta har påbörjats.

Mer information kommer senare.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter