Samlingslokalen på Silkeborgsgatan 42 är öppen för bokning
 

Det är nu möjligt att boka samlingslokalen på Silkeborgsgatan 42 igen. Lokalen har varit stängd på
grund av saneringsarbete efter tidigare en skadegörelse.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter